Trádmharcanna mínithe

Is ionann trádmharc agus an dóigh a sainaithníonn gnó a earraí agus a sheirbhísí agus an dóigh a ndéanann sé iad a idirdhealú ó earraí agus ó sheirbhísí a sholáthraíonn gnólachtaí eile.

Faoi Acht na dTrádmharcanna, 1996 sainítear trádmharc mar “comhartha ar bith ar féidir é a léiriú go grafach lenar féidir idirdhealú a dhéanamh idir earraí agus seirbhísí gnóthais amháin ó earraí agus ó sheirbhís gnóthas eile.”

D’fhéadfadh focail (lena n-áirítear ainmneacha pearsanta), dearaí, lógónna, litreacha, uimhreacha nó cruth earraí nó cruth a bpacáiste, nó comharthaí nó leideanna eile a bheith i dtrádmharc lenar féidir earraí agus seirbhísí gnóthais amháin a idirdhealú ó earraí agus ó sheirbhís gnóthas eile.

Examples of familiar Irish trade marks are: Kerrygold, Glanbia, Tayto, Siucra.

AerLingusGaltee
GAAAIB