Iarratas a dhéanamh ar Dhearadh

Ní chiallaíonn sé go bhfuil, nó go mbeidh sé dearadh cláraithe díreach mar gheall gur cuireadh iarratas isteach. Déantar gach iarratas ar dhearadh a scrúdú ar a bhfiúntais lena chinntiú go gcomhlíonann siad na ceanglais maidir le clárú atá leagtha amach sa reachtaíocht (an tAcht um Dhearthaí Tionscail, 2001).

Tuigim agus glacaim leis, mura n-iarrann an Oifig orm amhlaidh a dhéanamh) nach féidir liom athruithe ar bith a dhéanamh ar an dearadh (dearaí) ar a ndearna mé iarratas nó tuilleadh aicmí agus táirgí nó pictiúr a chur leis nuair a bheidh an t-iarratas curtha isteach.

Admhaím go gcuirfear sonraí an iarratais isteach i mbunachair shonraí agus Clár Dearaí na hOifige atá ar fáil don phobal lena seiceáil agus lena n-iniúchadh. Glacaim leis chomh maith go bhfuil táillí ar bith maidir leis an iarratas neamh-in-aisíoctha.

Wish to Proceed